ANKA.BG

АНКА предлага аудиометри и аудиологично оборудване, дигитални слухови апарати, глюкомери и лактатмери, ларингофони (говорни апарати) и всичко за ларингектомирани и трахеотомирани пациенти, софтуер, сервиз и всички необходими консумативи и аксесоари за своите продукти.

Please select language / Моля изберете език:

English (Английски) / Bulgarian (Български)

Следва автоматично пренасочване към bg/index.html...