Качествена медицинска техника и консумативи

Добре дошли в интернет страницата на фирма АНКА
Новини, събития, акценти

АНКА възстановява своята работа с клиенти в офисите ни в София и Пловдив с нормално работно време.

Налични са и всички старндартни услуги. В сила остават всички хигиенни и противоепидемични мерки.

Носенето на маска, която покрива носа и устата в офисите на АНКА е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Аудиометри Interacoustics
аудиологична апаратура и оборудване
Аудиометри, аудиологична апаратура и оборудване Аудиометри, импеданс­метри, евокирани потенциали, ото­акустични емисии, електро и видео­нистагмографи и др. от най-големия производител в света Interacoustics (Дания)
Аудиометри Path Medical
аудиологична апаратура и оборудване
Аудиометри, аудиологична апаратура и оборудване Модулни апарати за тонална, говорна и игрова аудио­метрия, тимпано­метрия, евокирани потенциали, ото­акустични емисии и др. от Path Medical (Германия)
Слухови апарати
отливки, аксесоари и консумативи
Слухови апарати, отливки, аксесоари и консумативи Дигитални слухови апарати с компютър­на настройка и всичко за тяхното лесно и без­проблем­но ползване от све­тов­ния тех­но­ло­ги­чен лидер Widex (Дания)
Ларингофони и канюли
апарати, аксесоари и консумативи
Говорни апарати, канюли, аксесоари и консумативи Говорни апарати, канюли и всичко не­об­хо­ди­мо за ларингекто­мирани и трахео­томирани от Servona (Германия)
Глюкомери и лактомери
тест-ленти, аксесоари и софтуер
Глюкомери, лактомери, тест-ленти, аксесоари и софтуер Глюкомери, лактатметри, консумативи и програми за наблюдение от Arkray (Япония) и Infopia (Корея). Уникален софтуер за контрол на захарния диабет от АНКА
Лабораторни анализатори
консумативи, аксесоари и софтуер
Лабораторни анализатори, консумативи, аксесоари и софтуер Професионални лабораторни анализатори SelexOn, с пълната гама консумативи и софтуер за тях от Infopia (Корея)