Аудиологично оборудване и апаратура от Interacoustics

Начало > Продукти > Аудиометри Interacoustics
Продуктов каталог с аудиологичната апаратура и оборудване на Interacoustics (Дания)
Aудиометри
Скрийнинг аудиометри
Педиатричен аудиометър PA5 PA5
Ръчен педиатричен аудиометър за тестове на бебета и малки деца в свободно поле
Скрийнинг аудиометър AS608 AS608
Портативен скрийнинг аудиометър с въздушна проводимост и възможност за работа на батерии
Скрийнинг аудиометър AS608e AS608e
Автоматичен портативен скрийнинг аудиометър с въздушна проводимост, USB интерфейс и възможност за работа на батерии
Диагностични аудиометри
Диагностичен хибриден аудиометър AD226b
AD226b 
Автоматичен диагностичен хибриден аудиометър с цветен 4,3" LCD дисплей, въздушна и костна проводимост (125Hz - 8kHz, 120dB), маскиране, базови надпрагови тестове, памет за 500 пациента, USB интерфейс и възможност за работа на батерии
Диагностичен хибриден аудиометър AD226e AD226e 
Автоматичен диагностичен хибриден аудиометър с цветен 4,3" LCD дисплей, въздушна и костна проводимост (125Hz - 8kHz, 120dB), маскиране, Bekesy, разширени надпрагови тестове, памет за 500 пациента, USB интерфейс и възможност за работа на батерии
Диагностичен хибриден аудиометър AD629b AD629b 
Автоматичен диагностичен хибриден аудиометър с цветен 5,7" LCD дисплей, въздушна и костна проводимост (125Hz - 8kHz, 120dB), свободно поле, говорни тестове, маскиране, базови надпрагови тестове, памет за 500 пациента / 50000 теста, USB интерфейс и допълнителни опции (HF/20kHz, QuickSIN, TEN тестове)
Диагностичен хибриден аудиометър AD629e AD629e 
Автоматичен диагностичен хибриден аудиометър с цветен 5,7" LCD дисплей, въздушна и костна проводимост (125Hz - 8kHz, 120dB), свободно поле, говорни тестове, маскиране, Bekesy, разширени надпрагови тестове, памет за 500 пациента / 50000 теста, USB интерфейс и допълнителни опции (HF/20kHz, QuickSIN, TEN тестове)
Клинични аудиометри
Клиничен хибриден аудиометър AC40b AC40b 
Мощен двуканален клиничен хибриден аудиометър с 8,4" цветен LCD дисплей, въздушна и костна проводимост (125Hz - 20kHz, 120dB), свободно поле, говорни и високочестотни тестове, маскиране, набор от автоматични и ръчни прагови и надпрагови тестове, вграден стерео усилвател (2 x 20W), памет за 500 пациента / 50000 теста, USB интерфейс, HDMI интерфейс и допълнителни опции (QuickSIN, TEN тестове)
Клиничен хибриден аудиометър AC40e AC40e 
Мощен двуканален клиничен хибриден аудиометър с 8,4" цветен LCD дисплей, въздушна и костна проводимост (125Hz - 20kHz, 120dB), свободно поле, говорни и високочестотни тестове, маскиране, Bekesy, разширен набор от автоматични и ръчни прагови, надпрагови и педиатрични тестове, вграден стерео усилвател (2 x 20W), памет за 500 пациента / 50000 теста, USB интерфейс, HDMI интерфейс и допълнителни опции (TEN тест)
Компютърно-базирани аудиометри и анализатори на слухови апарати
PC-базиран модулен аудиометър Callisto Callisto
Модерен портативен компютърно-базиран аудиометър с модулен дизайн и възможности съобразно закупения софтуерен лиценз
PC-базиран модулен аудиометър Equinox 2.0 Equinox 2.0
Модерен компютърно-базиран клиничен аудиометър с модулен дизайн и възможности съобразно закупения софтуерен лиценз
PC-базиран модулен анализатор Affinity 2.0 Affinity 2.0
Модерен компютърно-базиран анализатор на слухови апарати с модулен дизайн, вградена акустична камера и възможности съобразно закупения софтуерен лиценз


Тимпанометри и импедансметри
Портативни тимпанометри и импедансметри
Скрийнинг тимпанометър MT10 MT10
Портативен скрийнинг тимпанометър с възможности за стандартни тимпанометрични и Ipsi рефлексни тестове, памет за 30 пациенти, автономно захранване и IrDA интерфейс
Модулен импедансметър Titan Titan
Портативен импедансметър за ръчна или настолна употреба с модулен дизайн, възможности за стандартни и високочестотни тимпанометрични изследвания, Ipsi и Contra рефлексни тестове, вградена памет за 250 пациенти, цветен LCD дисплей, Li-ion акумулатори, USB интерфейс, опция за контрол от компютър и възможности за надграждане (според лиценза)
Диагностични и клинични импедансметри
Диагностичен импедансметър AT235
AT235
Автоматичен диагностичен импедансметър с 10" цветен LCD дисплей и възможности за стандартни (226Hz) тимпанометрични изследвания, Ipsi и Contra рефлексни тестове, функция на Евстахиевата тръба (за нормално тъпанче) и USB интерфейс
Клиничен импедансметър AT235h
AT235h
Автоматичен клиничен импедансметър с 10" цветен LCD дисплей и възможности за стандартни (226Hz) и високочестотни (678, 800 и 1000Hz) тимпанометрични изследвания, Ipsi и Contra рефлексни тестове, ръчен контрол на помпата, тройна функция на Евстахиевата тръба (за нормално и перфорирано тъпанче и при зееща тръба) и USB интерфейс


ABR и OAE системи
ABR и ASSR системи за изследване на слухови евокирани потенциали и Steady State тестове
Компютърна диагностична ABR система EP15 EP15
Компютърно-базирана двуканална диагностична ABR система за слухови евокирани потенциали
Компютърна клинична ABR система EP25 EP25 
Компютърно-базирана двуканална клинична ABR система за слухови евокирани потенциали с възможности за запис на късни отговори, електро-кохлео-графия и интерфейс към стимулатори на кохлеарни импланти
Компютърна клинична Steady State система Ia ASSR Ia ASSR 
Компютърно-базирана ASSR система от ново поколение за бързи и точни Steady State изследвания
OAE системи за изследване на отоакустични емисии
Компютърна система за TEOAE TEOAE25
Компютърно-базирана система за краткотрайни евокирани отоакустични емисии (TEOAE)
Компютърна система за DPOAE DPOAE20
Компютърно-базирана система за дисторзионни отоакустични емисии (DPOAE)
Портативен OAE тестер OtoRead
Портативен тестер за TE и/или DP отоакустични емисии с фиксирани или избираеми честоти и памет за 50 теста


VNG системи
апаратура за вестибуларни и балансни отоневрологични тестове и изследвания
Видео Френцел VF405 VF405
PC-базиран видео-Френцел (FireWire, монокуляр или бинокуляр)
Видео нистагмограф VN415 VN415
PC-базиран видеонистагмограф със стандартен набор от тестове (FireWire, монокуляр или бинокуляр)
Видео окулограф VO425 VO425
PC-базиран видео-окулограф с разширен набор от нистагмени, калорични, позиционни и окуломоторни тестове (FireWire, монокуляр или бинокуляр)


Озвучителни системи
усилватели и тонколони за тестове и изследвания в свободно поле
Усилватели Усилватели
Мощни прецизни нискочестотни усилватели за реализиране на озвучаване в свободно поле
Тонколони Тонколони
Висококачествени мониторни тонколони за реализиране на озвучаване в свободно поле
VRA201 VRA201
Специализирани педиатрични тонколони с визуална подкрепа за изследване на деца в свободно поле


Софтуер
за компютърна обработка и печат на резултатите от тестовете и изследванията
Interacoustics OtoAccess База-данни OtoAccess
Среда за въвеждане, обработка и съхранение на информацията за пациентите и резултатите от тестовете и изследванията
Interacoustics Diagnostic Suite Софтуер Diagnostic Suite
Специализиран модул за визуализиране и печат на аудиограми, тимпанограми и други тестове, направени с апаратурата на Interacoustics


Сертификати и информация
за продуктите на Interacoustics
EC сертификат (CE знак съгласно директива 93/42/EEC)
ISO 13485 сертификат (13485:2003)

Съвети за безопасна работа
Съвети за правилна поддръжка