Аудиологично оборудване и апаратура от Path Medical

Начало > Продукти > Аудиометри Path Medical
Продуктов каталог с аудиологичната апаратура и оборудване на Path Medical (Германия)
Хардуерни платформи
Преносими апарати
Портативен аудиометър Senti Senti
Портативен аудиометър с възможности за скринингови и диагностични аудиометрични и говорни тестове и изследвания (в зав. от избраните модули). Със сензорен touch-screen дисплей, база данни за 1000 пациенти, автономно захранване и USB интерфейс
Портативен модулен апарат Sentiero Sentiero
Портативен апарат с възможности за скринингови и диагностични аудиометрични, говорни и ОАЕ тестове и изследвания (в зав. от избраните модули). Със сензорен touch-screen дисплей, база данни за 1000 пациенти, автономно захранване и USB интерфейс
Портативен модулен апарат Sentiero Advanced Sentiero Advanced
Портативен апарат с възможности за скринингови, диагностични и разширени аудиометрични, говорни, ОАЕ и ABR тестове и изследвания (в зав. от избраните модули). Със сензорен touch-screen дисплей, база данни за 1000 пациенти, автономно захранване и USB интерфейс
Настолни апарати
Настолен аудиометър Senti Desktop (Vero) Senti Desktop (Vero)
Настолен аудиометър с възможности за скринингови и диагностични аудиометрични и говорни тестове и изследвания (в зав. от избраните модули). Със сензорен touch-screen дисплей, база данни за 1000 пациенти, мрежово или автономно захранване и USB интерфейс
Настолен модулен апарат Sentiero Desktop (Tymp) Sentiero Desktop (Tymp)
Настолен апарат с възможности за скринингови и диагностични аудиометрични, говорни, ОАЕ, тимпанометрични и рефлексни тестове и изследвания (в зав. от избраните модули). Със сензорен touch-screen дисплей, база данни за 1000 пациенти, мрежово или автономно захранване и USB интерфейс


Софтуерни модули
Педиатрична игрова аудиометрия
Интерактивен прагов тест МAGIC Интерактивен прагов тест МAGIC
Специализиран педиатричен аудиометричен тест с възможности за скринингово и диагностично интерактивно тестване и откриване на тоналните прагове на чуване при деца над 3 години
За: Senti, Senti Desktop, Sentiero, Sentiero Desktop и Sentiero Advanced
Интерактивен говорен тест МATCH Интерактивен говорен тест МATCH
Специализиран педиатричен говорен тест с възможности за интерактивно тестване на говорните възприятия и разпознаването на реч при деца над 3 години
За: Senti, Senti Desktop, Sentiero, Sentiero Desktop и Sentiero Advanced
Тонална аудиометрия
Модул за скринингова аудиометрия Скрининг аудиометър PTA4
Модул за скринингова аудиометрия с въздушна проводимост (125Hz – 8kHz, 110 dB max)
За: Senti, Senti Desktop, Sentiero, Sentiero Desktop и Sentiero Advanced
Модул за диагностична аудиометрия Диагностичен аудиометър PTA3
Модул за диагностична аудиометрия с въздушна и костна проводимост (125Hz – 8kHz, 110 dB max), с възможност за провеждане на автоматичен прагов тест
За: Senti, Senti Desktop, Sentiero, Sentiero Desktop и Sentiero Advanced
Модул за високочестотна аудиометрия Високочестотен аудиометър PTA3 HF 16kHz
Модул за диагностична и високочестотна аудиометрия с въздушна и костна проводимост (125Hz – 16kHz, 110 dB max), с възможност за провеждане на автоматичен прагов тест
За: Senti, Senti Desktop, Sentiero, Sentiero Desktop и Sentiero Advanced
Тимпанометрия и рефлекси
Скрининг тимпанометър ST2 Скрининг тимпанометър ST2
Модул за скринингова тимпанометрия с 226Hz сондиращ тон и ипси­лате­рални рефлексни тестове
За: Sentiero Desktop
Диагностичен тимпанометър DT2 Диагностичен тимпанометър DT2
Модул за диагностична тимпанометрия с 226Hz и 1000Hz сондиращи тонове, с възможности за мултичестотно тестване, ипси­лате­рални и контра­лате­рални рефлексни тестове
За: Sentiero Desktop
Клиничен импедансметър CT1 Клиничен импедансметър CT1
Модул за клинична тимпанометрия с 226, 678, 800 и 1000Hz сондиращи тонове, с възможности за мултичестотно тестване, ипси­лате­рални и контра­лате­рални рефлексни тестове, 3 функции на Евстахиевата тръба и ръчен контрол на помпата
За: Sentiero Desktop
Отоакустични емсии
Модул за TEOAE изследвания Транзиторни ТЕОАЕ
Модул за скринингови и диагностични транзиторни отоакустични емисии в обхват 0,7 – 4 kHz
За: Sentiero, Sentiero Desktop и Sentiero Advanced
Модул за DPOAE изследвания Дисторзионни DPOAE
Модул за скринингови и диагностични дисторзионни отоакустични емисии в обхват 1,5 – 8 kHz (опционално 1 – 10 kHz)
За: Sentiero, Sentiero Desktop и Sentiero Advanced
Модул за обективни прагове с DPOAE Обективна DPOAE прагова аудиометрия
Модул за снемане на обективни тонални прагове с DPOAE отоакустично изследване (1,5 – 8 kHz, 50 dB max)
За: Sentiero, Sentiero Desktop и Sentiero Advanced
Слухови евокирани потенциали
Модул за AEP/ABR тестове и изследвания ABR тестове и изследвания
Модул за скринингови и диагностични слухово-евокирани стволови потенциали в обхват 0 – 100 dB nHL
За: Sentiero Advanced
Модул за AEP/Steady State тестове и изследвания ASSR тестове и изследвания
Модул за снемане на обективни прагове чрез Steady-State мозъчни слухови отговори (250 Hz – 6 kHz, 100 dB max)
За: Sentiero Advanced


PC софтуер
за компютърна обработка и печат на резултатите от тестовете и изследванията
Софтуер MIRA База-данни MIRA
Среда за въвеждане, обработка и съхранение на информацията за пациентите и резултатите от тестовете и изследванията


Сертификати и информация
за продуктите на Path Medical
Декларация за съответствие (за всички модели)
EC сертификат (медицинска CE маркировка)
ISO 9001 сертификат (9001:2008)
ISO 13485 сертификат (13485:2003)