Продукти

Начало > Продукти
Аудиометри и аудиологично оборудване Interacoustics
Interacoustics, Дания
Аудиометри и аудиологично оборудване
Аудиометри и тимпанометри
ABR системи за слухови евокирани потенциали
OAE системи за краткотрайни (TE) и дисторзионни (DP) отоакустични емисии
VNG системи за видеонистагмография и видеоокулография
Озвучителни системи и софтуер
Слухови апарати Widex
Widex, Дания
Слухови апарати
Слухови апарати от върхов клас DREAM 440
Слухови апарати от висок клас DREAM 330 и MENU 10
Слухови апарати от среден клас DREAM 220 и MENU 5
Слухови апарати от стандартен клас DREAM 110 и MENU 3
Бюджетни слухови апарати MENU Basic, VITAL
Високомощни слухови апарати SUPER и микро-задушни модели m
Слухови апарати Baby440 за бебета и малки деца

Безжични асистиращи устройства DEX (за сериите Clear, SUPER и DREAM)

Библиотека Widex с информация за чуването, проблемите със слуха
и тяхното разрешаване с помощта на слухови апарати

База данни NOAH4 и софтуер за настройка на слухови апарати Compass
Ларингофони и канюли Servona и всичко за ларингектомирани и трахеотомирани потребители
Servona, Германия
Дигитални ларингофони и трахеални канюли
Дигитален говорен апарат Servox digital
Сребърни и синтетични трахеални канюли и стома-бутони
Колекция за предпазване на ларинкса и защита на дихателната система
Продукти за рехабилитация и защита на трахеостомата
Глюкомери и лактатмери
Arkray, Япония

Infopia, Корея
Глюкомери и лактатмери
Корейски глюкомер HealthproНов модел от Инфопия, Корея
Корейски глюкомер Finetest от Инфопия, Корея
Японски апарат за измерване на лактат в кръвта LactatePro от Аркрей, Япония
Български софтуер за наблюдение, анализ и контрол на захарния диабет DiaSpace от АНКА, България
Лабораторни анализатори
Infopia, Корея
Лабораторни анализатори
Корейски анализатор SelexOn от Инфопия, Корея