Finetest TM 1.10 - Communication Program

Начало > Продукти > Софтуер > Finetest TM > Download

Благодарим ви, че избрахте Finetest TM – корейския софтуер за обработка на резултатите от глюкомерите Infopia Finetest. За да свалите програмата, използвайте препратката към файла или натиснете бутона "Изтегли" по-долу:

Продукт:Finetest TM 1.10 (2,9 MB)
Платформа:Windows 98/ME/2000/XP
Лиценз:безплатен (freeware)
Език на интерфейса: Английски
Възможности:База данни за множество потребители (пациенти)
Изисквания:USB интерфейсен кабел за данни (цена: 30 лв с ДДС)
Инсталиране и конфигуриране:
  • Инсталация: Стартирайте инсталационния файл "FinetestTM_Setup.exe" и следвайте инструкциите на инсталатора.
  • Настройка на потребител/пациент: Изберете Setup > User settings и въведете основните потребителски данни (или данните за текущия пациент) в полетата ID, Nаме, DOB и Sex (съответно ЕГН, име, дата на раждане и пол) на раздела User Profile. Изберете раздела Data Settings и в полето Unit Settings изберете "mmol/l". Съхранете настройките с натискане на бутона [OK]
  • Настройка на COM порт: Изберете Setup > Port settings и укажете порта, към който е свързан кабела за връзка с глюкомера. Установете връзката между глюкомера и компютъра, като натиснете бутона [Connect]
  • Работа с програмата:
  • След като инсталирате и конфигурирате програмата, изберете желания потребител (пациент) от полето в лентата с инструменти. Изберете File > Receive meter data или натиснете първия бутон в лентата с инструменти за да прехвърлите данните от паметта на глюкомера в компютъра. След приключването на трансфера, в дясната част на екрана, под надписа "The received state" ще се появи ред с броя получени резултати от глюкомера. Изберете го и натиснете бутона [Attach to this patient’s ID]. Използвайте различните опции от менюто View за да видите различните статистики и отчети за получените данни. Използвайте стрелките в лентата с инструменти, за да преминавате между месеците и годините в данните от резултатите.
  • Забележки:
  • За да можете да работите с програмата е необходим специален комуникационен кабел за данни (дставя се отделно).
  • За всякакви въпроси, мнения или коментари относно Finetest TM, моля свържете се с нас.
  • Актуализирано на 15.04.2008 г.