Поддръжка на аудиометри Interacoustics

Начало > Поддръжка > Аудиометри Interacoustics

Поддръжка на аудиометрите и оборудването на Interacoustics

Препратки в страницата:

Сервиз
Калибрация
Консумативи
Аксесоари
Услуги
Драйвери
Осатрели модели
Спрени от поддръжка модели

Вижте също:

Съвети за правилна поддръжка
Съвети за безопасна работа

Сервиз за аудиометрите Interacoustics

Фирма АНКА поддържа гаранционно и извънгаранционно всички модели аудиометри, импедансметри и оборудване на Interacoustics, които текущо са в производство. Поддържат се и спрените от производство и продажба модели в рамките на последните 5 години, както и тези, за които има налични резервни части. Гаранцията е 24 месеца от датата на доставката на апарата (датата на подписване на приемо-предавателния протокол от клиента) и покрива само фабрични дефекти, възникнали през времето на гаранционния срок. Ремонтът се извършва в сервиза на фирма АНКА от специално обучен и сертифициран за целта сервизен специалист. Времето и цената за отремонтиране зависят от повредата и необходимите за ремонта резервни части.

Kалибрация на аудиометрите Interacoustics

АНКА разполага със специална звукотехническа апаратура за измерване на характеристиките и прецизно калибриране на всички предлагани аудиометри Interacoustics, както и на модели на други производители (ако разполагат със сервизна документация и има техническа възможност за това).

Цени за калибриране на аудиологична апаратура (стандартна услуга)
Процедура: Цена (с ДДС):
Калибрация на СКРИЙНИНГ аудиометър/импедансметър 149 лв.
Калибрация на ДИАГНОСТИЧЕН аудиометър/импедансметър 199 лв.
Калибрация на КЛИНИЧЕН аудиометър/импедансметър 299 лв.
Калибрация на КОМБИНИРАН аудиометър/импедансметър 399 лв.
Калибрация на озвучителна система в СВОБОДНО ПОЛЕ (на място при клиента) попитайте
Калибрация на ABR/OAE система попитайте
Калибрация на апаратура, закупена от други доставчици/производители (само при възможност) попитайте

Забележка: Цените не включват разходи за транспорт, застраховка и/или метрологичен контрол.

Стандартната услуга за калибриране отнема 3 до 5 работни дни (в зав. от модела). АНКА предлага и експресна услуга за клаибриране, която се изпълнява за 1 до 3 дни (в зав. от модела) и струва 50% допълнително към цената на стандартната услуга.

АНКА и Interacoustics препоръчват калибрирането да се извършва веднъж годишно, с цел прецизно и точно изследване на слуха и надеждна работа на аудиологичната апаратура. Калибрирането на оборудването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при ремонт или замяна на трансдюсери (слушалки, сонди и пр.) и резервни части, които имат пряко влияние към точността на измервателната система.

Kонсумативи за аудиометрите Interacoustics

АНКА предлага следните консумативи за оборудването на Interacoustics:

Аудиограмни бланки (AF12)
Специални бланки на блокчета по 50 листа за ръчно попълване на данните от изследванията за въздушна и костна проводимост.
Цена: 9,90 лв/блокче.

Цветни химикалки
3 бр. химикалки (синя, червена и зелена) за ръчно нанасяне на аудиограми.
Цена: 9,90 лв/комплект.

Хартия за термални принтери (TPR26)
Специална термална хартия на ролки за моделите с вградени термопечатащи принтери (типа на ролките се различава за различните модели).
Цена: 19 лв/ролка.

Ушни накрайници (BET50)
Гумени ушни накрайници за тимпанометри и вътреушни заглушаващи слушалки в 5 различни размера.
Цени: 3,50 лв за 1 бр накрайник; 199 лв за кутия с 50 бр накрайници.

Ушни накрайници (BET55)
Гумени ушни накрайници за тимпанометри и вътреушни заглушаващи слушалки в различни форми и размери.
Цени: 2,90 лв за 1 бр накрайник; 179 лв за кутия с 135 бр накрайници.

Ако се нуждаете от консуматив, който не фигурира в горния списък, моля свържете се с нас за уточнение на цената и времето за доставка от Interacoustics.

Забележка: Фирма АНКА си запазва правото за промяна в цените без предизвестие.

Аксесоари за аудиометрите Interacoustics

АНКА предлага следните допълнителни аксесоари и резервни части за различните модели апаратура на Interacoustics:

Наушни слушалки (DD45)
Слушалки за изследвания с въздушна проводимост. Изискват рекалибрация на апарата.
Цена: 949 лв.

Наушни слушалки (TDH39)
Слушалки за изследвания с въздушна проводимост. Изискват рекалибрация на апарата.
Цена: 999 лв.

Костен вибратор (B71)
Костен вибратор за изследвания с костна проводимост. Изисква рекалибрация на апарата.
Цена: 799 лв.

Бутон за отговор (APS3)
Бутон за отговор от пациента.
Цена: 119 лв.

Маскираща/мониторна вътреушна слушалка (CIR22/CIR33)
Вътреушнa слушалка за заглушаване (напр. при изследване на костната проводимост) или за наблюдение (мониторинг на подавания сигнал). Препоръчва се рекалибрация на апарата.
Цена: 299 лв.

Куфари и чанти за пренасяне
  Bag096 - Чанта за пренасяне за AS208 и AS608. Цена: 129 лв.
  ACC26 - Преносимо куфарче за AD226 и АS216. Цена: 699 лв.
  ACC25 - Преносимо куфарче за AD229b/e, AT235, AA220/222. Цена: 849 лв.
  АСС10-МТ10 - Преносимо куфарче за МТ10. Цена: 549 лв.

Шумозаглушаващи чашки (Amplivox)
Специални шумоизолиращи наушници, в които се поставят капсулите на стандартните слушалки и осигуряват до 30 dB заглушаване на околния шум. Препоръчват се за използване при измервания в шумна среда, напр. когато няма налична звукоизолирана кабина за пациента.
Цена: 249 лв.

RS-232 интерфейсен кабел (IFC-69)
Специален RS-232 комуникационнен кабел (с DB9 конектори) за връзка с компютър по сериен интерфейс. Приложим за всички модели с 9-пинов RS-232 компютърен интерфейс.
Цена: 99 лв.

RS-232 интерфейсен кабел (реплика)
Стандартен RS-232 комуникационнен кабел (с DB9 конектори) за връзка с компютър по сериен интерфейс. Приложим за всички модели с 9-пинов RS-232 компютърен интерфейс.
Цена: 14 лв.

USB конвертор (UCA-40)
Оригинален USB интерфейсен конвертор за връзка с компютър по USB интерфейс. Изисква стандартен сериен кабел. Приложим за всички апарати с RS-232 компютърен интерфейс.
Цена: 349 лв.

USB конвертор (реплика)
Стандартен USB интерфейсен конвертор за връзка с компютър по USB интерфейс. Изисква стандартен сериен кабел. Приложим за всички апарати с RS-232 компютърен интерфейс.
Цена: 35 лв.

USB интерфейсен кабел
Стандартен USB интерфейсен кабел за връзка с компютър по USB интерфейс. Приложим за всички модели с USB компютърен интерфейс.
Цена: 10 лв.

Външно захранване за AS608 и Titan (ASA30M)
Медицински сертифициран външен захранващ адаптор за моделите AS608 и Titan.
Цена: 449 лв.

Външен захранващ адаптор (UPS400)
Медицински сертифициран външен захранващ адаптор.
Цена: 990 лв.

Освен гореизброените аксесоари, АНКА предлага и всички софтуерни програми и драйвери, необходими за работа с апратурата на Interacoustics, както и някои апарати и принадлежности, които не са изброени в списъка по-горе. Някои от тях са налични на склад, а останалите могат да бъдат доставени с поръчка от Дания при заявка на клиента.

Забележка: Фирма АНКА си запазва правото за промяна в цените без предизвестие.

Услуги, консултации и решения

Фирма АНКА предлага и услуги, като инсталация, настройка и поддръжка на оборудването на място при клиента, както и обучение за работа с апаратурата и софтуера на Interacoustics на цена от 48 лв/час с ДДС. Също така, ние предлагаме и консултации и готови решения относно избора на апаратура, комплектация, компютърни системи и всичко необходимо за правилната работа на техниката и оборудването, доставени от Interacoustics.

Забележка: Фирма АНКА си запазва правото за промяна в цените без предизвестие.

Драйвери

Следните драйвери служат за установяване на връзка с компютър през USB порт за моделите AA220, AA222, AA222h, AT235 (стар) и AT235h (стар):

Windows 2000/XP: USB Driver (2000/XP) ZIP
Windows Vista/7: USB Driver (Vista/7) ZIP

След като свалите файловете на вашия компютър, разархивирайте ги в отделна папка и следвайте процедурата, описана в упътването за употреба на вашия апарат.

Остарели модели на Interacoustics

Следните модели са технологично остарели и са спрени от производство:

AZ26 (2006) - заменен от AT235h
VF5 (2008) - заменен от VF405
VN15 (2008) - заменен от VN415 FireWire
VO25 (2008) - заменен от VO425 FireWire
AS208 (2008) - заменен от AS608
AS216 (2009) - заменен от AS608e
AA220 (2011) - заменен от AA222
AD229b (2012) - заменен от AD629b
AD229e (2012) - заменен от AD629e
MT10 стар (2012) - заменен от MT10 (нов модел)
AC40 стар (2012) - заменен от AC40b и AC40e (нови модели)
AD226 стар (2013) - заменен от AD226b и AD226e (нови модели)
AC33 (2014) - заменен от AC40b и AC40e (нови модели)
AT235 стар (2015) - заменен от AT235 (нов модел)
AT235h стар (2015) - заменен от AT235h (нов модел)

Програмни продукти IaBase95 / IaBase2000 / IaBaseII (2006) - заменени от OtoAccess
Управляващ софтуер PrintView / Diagnostic Modules (2010) - заменени от Diagnostic Suite

Спрени от поддръжка модели на Interacoustics

Модели, които окончателно са спрени от поддръжка:

AD25, AD27, AD28, AT22, AZ26 и AS208

Актуализирано на 01.09.2016 г.