Дигитални слухови апарати - серия Senso+

Начало > Продукти > Слухови апарати > Серия Senso+Обзор на сериятаОсновни характеристикиДетайлиМодели


Senso – Дигиталният скок
Компютър в ухото

Senso+ (Сенсо плюс) е първият в света 100% дигитален слухов апарат, възпроизвеждащ звук със CD качество, което е недостижимо от обикновените аналогови апарати. Цифровите слухови апарати работят чрез сигма-делта преобразуване на звука и усилването му по цифров път. Специализираният цифров сигнален процесор (DSP) може да извършва 40 000 000 аритметични операции в секунда. Мощен логически алгоритъм разпределя семплирания звук в няколко честотни ленти (3 при Senso+), като по този начин апаратът автоматично (по цифров път) разграничава говора, усилва го и потиска околния шум. Senso+ запомня степента на слуховата загуба за всеки потребител (това става чрез специалната сенсограмна настройка, работеща на принципа на аудиометрите) и настройва необходимото усилване за нейното пълно компенсиране. Процесорът на Senso+ може да работи с 32000 20-битови отчета в секунда, а динамичният обхват на апарата е над 85 dB. Малката консумация на ток позволява на Senso+ да работи непрекъснато продължителен период от време с една батерия. Цялата управляваща електроника (процесор, памет, A/D и D/A преобразуватели на звука) заедно с усилвателя е вградена в интегрален микрочип с размери 3 x 4,2 x 0,38 mm. Със своите 180 компютърно програмируеми параметри, апаратът притежава много добри възможности за настройка и приспособяване така, че всеки индивидуален потребител може да усети красотата на заобикалящия го звук.


Обзор на серията Senso+

Моделите от серията Senso+ са подходящи за хора от всички възрасти с увреден слух, както и за деца. При CX и CIC моделите, за всеки потребител се изработва индивидуална отливка на ушния канал, в която се монтира електрониката на апарата, а при задушните модели - отливката и апаратите се свързват чрез гъвкав шлаух. Настройката на апаратите е бърза, лесна и изключително точна. Тя се осъществява с персонален компютър или чрез специален програматор (LP2 или SP3). След първоначалното установяване, Senso+ автоматично се донастройва към конкретната звукова среда и сам определя нивата на филтрите и параметрите за максимално оптимизиране на слуховия комфорт.


Основни характеристики

Серия: Senso+ (C и P подсерии)
Технология: 100% дигитална
Процесор: 2 или 3-канален DSP (32 kHz, 20-32 bits PCM)
Компресия: EIDR/EDRC с AOC
Характеристики и възможности: Променливи честоти на филтрите
Feedback тест
Сенсограмна настройка
Брой модели: 8
В производство: от 1996 до 2008 г.
Гаранция: 24 месеца

Senso+ в детайли

Откакто през 1996 година беше представен първият апарат Senso CX, серията дигитални слухови апарати Senso+ на Widex бе обновена и разширена с нови модели и получи развитие във втора генерация. Моделната гама наброява 8 апарата. Това са виртуално невидимият Senso+ CIC (Complete-In-the-Channel - изцяло вътреканален слухов апарат), първият цифров вътреканален апарат от серията (и въобще в света) Senso CX, мощният вътреканален апарат Senso CX-P, минизадушните Senso+ C8 и Senso+ C9, мощните минизадушни Senso+ C18 и Senso+ C19 и високомощните задушни апарати Senso P38 (VC).

В серията Senso+ са вложени утвърдени дигитални технологии и решения от последните 10 години. Чрез преобразуването на звука в цифров вид се избягват редица смущения и изкривявания в аналоговия сигнал при филтрирането и преминаването му през пасивните електронни елементи, както това става при конвенционалните слухови апарати. Дигиталната обработка и промяната на параметрите в дискретния (цифров) сигнал не се отразяват върху качеството на изходния звук и той е максимално чист и ясен, с изключително висок динамичен обхват (отношение сигнал/шум > 85 dB). Всички задушни модели имат възможност за възпроизвеждане на звук от външни източници чрез вградения директен аудиовход. Един чудесен пример за подобен източник е FM системата Widex SCOLA за безжична комуникация между потребителя и околните. Чрез радиомикрофон и миниатюрен приемник, включен към аудиовхода на слуховия апарат, разстоянието между говорещия и потребителя вече няма да бъде проблем. В слуховите апарати Senso са вградени и се използват някои от следните системи:

  • VarioSlopeTM Filters - Филтри с променлива стръмност на характеристиките. При настройката на многоканални слухови апарати (каквито са апаратите от серията Senso+, традиционните филтри с фиксирана стръмност рядко могат да осигурят точната компенсация за целия честотен диапазон на слуховата загуба. Загубите с по-умерен (по-плавен) наклон на характеристиката се възстановяват най-добре чрез използването на филтри с малък предавателен коефициент за избягване на резки пикове и пропадания, докато слуховите загуби с много стръмни участъци в честотната характеристика изискват филтри с голям предавателен коефициент за подходящо компенсиране на загубите в целия честотен диапазон. VarioSlopeTM филтрите осигуряват естествена стръмност на характеристиките за по-голямата част от слуховите загуби, като контролират оптималната настройка между честотните канали.

  • Automatic Feedback Manager - Система за автоматичен контрол над микрофонията. Използва се за избягване получаването на микрофония (неприятно, дразнещо явление във вид на остър средночестотен шум, дължащо се на акустичната обратна връзка слушалка-микрофон известно и като пищене) при силни нива на изходния звуков сигнал. Голямото динамично ниво на компресия осигурява мощен звук при слаби входни сигнали. В зависимост от качествата на отливката и ушния канал на пациента, високото ниво на изходния сигнал увеличава риска за появата на микрофония в тихи звукови среди. Automatic Feedback Manager работи, като проверява дали е възможно поддържането на текущото усилване във всички канали без появата на микрофония. Ако това не е възможно, той автоматично намалява коефициента на усилване на сигнала, само в този канал, който е потенциално опасен за възникването на микрофония. Проверките се изпълняват непрекъснато от процесора на апарата така, че при смяна на звуковата среда, намалените нива на рисковите канали се възстановяват или се ограничават други честотни канали в които е възможно да се получи микрофония в новата обстановка.

  • Direct Digital DriveTM (DDD) и Direct Power DriveTM (DPD) - Нови цифрово-аналогови изходни преобразуватели с интегрирани усилватели, използващи технологии за намаляване на консумираната енергия и удължаване на живота на батериите.

  • SoundStabilizerTM - Система, позволяваща моменталната настройка на характеристиките и параметрите на апарата при внезапна промяна в околната звукова среда. Това спомага за оптимизиране на разбираемостта на речта и поддържане на говорния динамичен диапазон в нормални граници за тежко-чуващия потребител.

Също така, във всеки апарат от серията Senso+ се използват специални програмни алгоритми за определяне на текущото звуково обкръжение и осигуряване на максимален слухов комфорт. Това напр. включва редуциране на нежеланите шумове при говор, за подобряване на разбираемостта на речта или фино регулиране на честотната характеристика при слушане на музика, за да се чуят и усетят детайлите в песните и музикалните произведения. При разработката на апаратите е използвана специалната философия на цифровата настройка, базирана на заключенията от множество аудиометрични изследвания и резултати. Всички Senso+ апарати (с изключение на CIC моделите) имат вградена телефонна бобина с широколентова честотна корекция (екуализация), позволяваща оптимално чуване при водене на телефонен разговор, а на задушните модели могат да се поставят специални адаптери за присъединяването на слуховите апарати към различни модели рамки за очила. За всички вътреканални модели се изработват индивидуални отливки от ушния канал на клиента в които се вгражда електрониката им, а за задушните модели се използва специален шлаух за свързването им с отливката. Поради цифровата обработка на сигналите в дигиталните слухови апарати, те могат спокойно да се използват с NMT450, GSM и DECT безжични и клетъчни телефони, без никакви смущения. Гаранцията на всички слухови апарати от серията Senso+ е 24 месеца.

Senso+ модели

Senso+ CICSenso+ CIC - това е най-малкият дигитален слухов апарат в света. Той се побира изцяло в ушния канал и е практически невидим от околните (от апарата се подава само една миниатюрна прозрачна корда, за да може да бъде изваден от ухото). Изключително подходящ за всички, които желаят пълна дискретност, удобство при ползване (апарата е напълно автоматичен) и най-високо качество, гарантирано от цифровата технология на Senso+. Подходящ за малки и средни слухови загуби. Senso+ CIC работи с разпределена обработка на сигналите за премахване на вътрешните шумове и намаляване на микрофонията чрез Automatic Feedback Manager, анализира съотношението говор/шум в постъпващия входен сигнал и сам настройва честотната си характеристика за увеличаване на разбираемостта на речта и оптимизиране на слуховия комфорт, автоматично установява основните криви на предавателната си характеристика на базата на така наречената сенсограма (собствено измерена аудиограма от апарата) и използва Direct Digital DriveTM технологията за оптимално използване на енергията на батерията. Апаратът може да използва три променливи честоти на срязване между настройващите филтри. Възможните настройки са: F1 - 589 Hz и 1768 Hz; F2 - 833 Hz и 2500 Hz; F3 - 1179 Hz и 3536 Hz. Senso+ CIC се захранва от една батерия тип 10 цинк-въздух.

Senso+ CXSenso+ CX - това е наследника на първия вътреушен цифров слухов апарат в света въобще. Той е малък, дискретен и с перфектно CD качество на усиления звук. Подходящ за малки, средни и средно-големи слухови загуби. Препоръчва се за хора, които желаят да усетят максималното звуково качество без да използват ръчно управление (апарата е напълно автоматичен). Senso+ CX работи с разпределена обработка на сигналите за премахване на вътрешните шумове и намаляване на микрофонията чрез Automatic Feedback Manager, анализира съотношението говор/шум в постъпващия входен сигнал и сам настройва честотната си характеристика за увеличаване на разбираемостта на речта и оптимизиране на слуховия комфорт и автоматично установява основните криви на предавателната си характеристика на базата на така наречената сенсограма (собствено измерена аудиограма от апарата). Senso+ CX може да използва три променливи честоти на срязване между настройващите филтри. Апаратът притежава телефонна бобина с честотна компенсация на характеристиката за изравняването и с тази на акустичен микрофон. Превключването между микрофон и телефон става с леко натискане на капачето на батерията и се съпровожда с кратък звуков сигнал. Senso+ CX се захранва от една батерия тип 312 цинк-въздух.

Senso+ CX-P - това е вътреушен слухов апарат с повишена изходна мощност. Той е напълно идентичен с модела CX, описан по-горе, като дава допълнителен резерв от мощност с близо 10 dB във високите честоти. Препоръчва се за хора, които желаят да усетят максималното звуково качество без да използват ръчно управление (апарата е напълно автоматичен). Senso+ CXP работи с разпределена обработка на сигналите за премахване на вътрешните шумове и намаляване на микрофонията чрез Automatic Feedback Manager, анализира съотношението говор/шум в постъпващия входен сигнал и сам настройва честотната си характеристика за увеличаване на разбираемостта на речта и оптимизиране на слуховия комфорт и автоматично установява основните криви на предавателната си характеристика на базата на така наречената сенсограма (собствено измерена аудиограма от апарата). Senso+ CXP може да използва три променливи честоти на срязване между настройващите филтри. Апаратът притежава телефонна бобина с честотна компенсация на характеристиката за изравняването и с тази на акустичен микрофон. Превключването между микрофон и телефон става с леко натискане на капачето на батерията и се съпровожда с кратък звуков сигнал. Senso+ CXP се захранва от една батерия тип 312 цинк-въздух.

Senso+ C8Senso+ C8 - миниатюрен задушен цифров слухов апарат. Подходящ за малки, средни и средно-големи слухови загуби. Препоръчва се за хора, които желаят да усетят максималното звуково качество без да използват ръчно управление (апарата е напълно автоматичен). Senso+ C8 работи с разпределена обработка на сигналите за премахване на вътрешните шумове и намаляване на микрофонията чрез Automatic Feedback Manager, анализира съотношението говор/шум в постъпващия входен сигнал и сам настройва честотната си характеристика за увеличаване на разбираемостта на речта и оптимизиране на слуховия комфорт и автоматично установява основните криви на предавателната си характеристика на базата на така наречената сенсограма (собствено измерена аудиограма от апарата). Senso+ C8 може да използва три променливи честоти на срязване между настройващите филтри. Апаратът притежава директен аудио вход и телефонна бобина с честотна компенсация на характеристиката за изравняването и с тази на акустичен микрофон, като са отчетени особеностите при използването на GSM и NMT мобилни телефони. Превключването между микрофон и телефонна бобина става с малко лостче, разположено на гърба на апарата. Senso+ C8 се захранва от една батерия тип 13 цинк-въздух.

Senso+ C18Senso+ C18 - миниатюрен задушен цифров слухов апарат. Подходящ за средни, средно-големи и големи слухови загуби. Препоръчва се за хора, които желаят да усетят максималното звуково качество без да използват ръчно управление (апарата е напълно автоматичен). Senso+ C18 работи с разпределена обработка на сигналите за премахване на вътрешните шумове и намаляване на микрофонията чрез Automatic Feedback Manager, анализира съотношението говор/шум в постъпващия входен сигнал и сам настройва честотната си характеристика за увеличаване на разбираемостта на речта и оптимизиране на слуховия комфорт и автоматично установява основните криви на предавателната си характеристика на базата на така наречената сенсограма (собствено измерена аудиограма от апарата). Senso+ C18 може да използва три променливи честоти на срязване между настройващите филтри. Апаратът притежава директен аудио вход и телефонна бобина с честотна компенсация на характеристиката за изравняването и с тази на акустичен микрофон, като са отчетени особеностите при използването на GSM и NMT мобилни телефони. Превключването между микрофон и телефонна бобина става с малко лостче, разположено на гърба на апарата. Senso+ C18 се захранва от една батерия тип 13 цинк-въздух.

Senso+ C9Senso+ C9 - миниатюрен задушен цифров слухов апарат с насочен микрофон, съчетаващ ефектите за намаляване на шумовете от насочената характеристика с комплексната цифрова сигнална обработка от технологията на Senso. Подходящ за малки, средни и средно-големи слухови загуби. Препоръчва се за хора, които желаят да усетят максималното звуково качество без да използват ръчно управление (апарата е напълно автоматичен). Senso+ C9 работи с разпределена обработка на сигналите за премахване на вътрешните шумове и намаляване на микрофонията чрез Automatic Feedback Manager, анализира съотношението говор/шум в постъпващия входен сигнал и сам настройва честотната си характеристика за увеличаване на разбираемостта на речта и оптимизиране на слуховия комфорт и автоматично установява основните криви на предавателната си характеристика на базата на така наречената сенсограма (собствено измерена аудиограма от апарата). Senso+ C9 може да използва три променливи честоти на срязване между настройващите филтри. Апаратът притежава директен аудио вход и телефонна бобина с честотна компенсация на характеристиката за изравняването и с тази на акустичен микрофон, като са отчетени особеностите при използването на GSM и NMT мобилни телефони. Превключването между микрофон и телефонна бобина става с малко лостче, разположено на гърба на апарата. Senso+ C9 се захранва от една батерия тип 13 цинк-въздух.

Senso+ C19Senso+ C19 - миниатюрен задушен цифров слухов апарат с насочен микрофон, съчетаващ ефектите за намаляване на шумовете от насочената характеристика с комплексната цифрова сигнална обработка от технологията на Senso. Подходящ за средни, средно-големи и големи слухови загуби. Препоръчва се за хора, които желаят да усетят максималното звуково качество без да използват ръчно управление (апарата е напълно автоматичен). Senso+ C19 работи с разпределена обработка на сигналите за премахване на вътрешните шумове и намаляване на микрофонията чрез Automatic Feedback Manager, анализира съотношението говор/шум в постъпващия входен сигнал и сам настройва честотната си характеристика за увеличаване на разбираемостта на речта и оптимизиране на слуховия комфорт и автоматично установява основните криви на предавателната си характеристика на базата на така наречената сенсограма (собствено измерена аудиограма от апарата). Senso+ C19 може да използва три променливи честоти на срязване между настройващите филтри. Апаратът притежава директен аудио вход и телефонна бобина с честотна компенсация на характеристиката за изравняването и с тази на акустичен микрофон, като са отчетени особеностите при използването на GSM и NMT мобилни телефони. Превключването между микрофон и телефонна бобина става с малко лостче, разположено на гърба на апарата. Senso+ C19 се захранва от една батерия тип 13 цинк-въздух.

Senso+ P38Senso P38 (VC) - високомощен задушен цифров слухов апарат с триканален цифров сигнален процесор, VarioSlopeTM филтри, SoundStabilizerTM, разширено ниво на компресия и Automatic Feedback Manager. Подходящ за големи и много големи слухови загуби. Препоръчва се на хората с много сериозни слухови проблеми, които желаят цифровото им решение. Senso P38 използва SoundStabilizerTM с адаптивни времена на закъснение за динамичен контрол при смяната на звуковата среда, разширено ниво на компресия за да осигури най-добра разбираемост на речта при максимален звуков комфорт и използва Direct Power DriveTM технологията за оптимално използване на енергията на батерията. Апаратът притежава цифров контрол на силата на звука (опционален, +6/-6 dB) със звукова индикация при настройка, М/Т ключ със средна МТ позиция за телефонната бобина (с честотна компенсация на характеристиката за изравняването и с тази на акустичен микрофон), отделни сигма-делта преобразуватели за двата входа (на микрофона и телефонната бобина) всеки със собствени настройки, директен аудио вход и звукова индикация за изтощена батерия. Senso P38 се захранва от една батерия тип 675 цинк-въздух.


Всички продукти на Widex притежават CE и ISO сертификати за качество съгласно нормите и изискванията на Европейския съюз.

Забележки:

  • Всички задушни и вътреушни модели Senso+ могат да използват FM системата SCOLA на Widex за безжична комуникация между потребителя и околните.
  • Тази серия вече е спряна от производство.
  • Актуализирано на 01.05.2008 г.